Hauptinhalt

Protyka šulskeho lěta 2021/2022

/

Schuljahresplaner 2021/22

Schuljahresplaner 2021/22
Herausgeber
Landesamt für Schule und Bildung
Artikeldetails
Ausgabe: 1. Auflage
Redaktionsschluss: 31.05.2021
Seitenanzahl: 1 Seiten
Publikationsart: Poster/Plakat
Format: A1
Sprache: sorbisch
Preis
0,00 €

Beschreibung

Protyka šulskeho lěta 2021/2022 steji wam wot julija k dispoziciji. W protyce su terminy aka-demijow Krajneho zarjada za šulu a kubłanje, šulske prózdniny, swjate dny, kaž tež spočatki pruwowanjow wšelakich šulskich družinow zapisane. Kalender skići tohorunja městno za in-diwidualne zapiski.

Wobrazy su wudźěłki Europskeho wubědźowanja.


Schuljahresplaner 2021/22