Hauptinhalt

Šup w Sakskej (Waschbär in Sachsen)

Pokiwy za wobsedźerjow domow

/

Šup w Sakskej

Šup w Sakskej
Herausgeber
Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
Artikeldetails
Ausgabe: 2. Auflage
Redaktionsschluss: 24.10.2019
Seitenanzahl: 6 Seiten
Publikationsart: Faltblatt
Format: DIN-lang
Sprache: sorbisch

Dieser Artikel ist nur elektronisch als PDF verfügbar. Es sind keine Druckexemplare vorhanden.

Beschreibung

Tež w Sakskej populacija towaršliwje žiweho małeho mjedwjedźa
wobstajnje rosće. Ju zličić pak njeje móžne. Šupy podleža hońtwjerskemu prawu a so honja. Z mnóstwa třělenych eksemplarow hodźi so wuwiće populacije wotwodźować. W lěće 1991/92 njebu ani jedyn šup třěleny, w lěće 2017/18 pak třělichu hižo 15.443! Wot hońtwjerskeho lěta 2009/10 stupaja ličby přerěznje wo 38% porno tym předchadźaceho lěta. Šupy nimaja w srjedźnej Europje přirodnych njepřećelow.

zum Seitenanfang