Hauptinhalt

Oblastní správa vodních toků Freiberg

/

Oblastní správa vodních toků Freiberg

Oblastní správa vodních toků Freiberg
Herausgeber
Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen
Artikeldetails
Ausgabe: 1. Auflage
Redaktionsschluss: 29.12.2021
Seitenanzahl: 10 Seiten
Publikationsart: Faltblatt
Format: DIN-lang
Sprache: tschechisch

Dieser Artikel ist nur elektronisch als PDF verfügbar. Es sind keine Druckexemplare vorhanden.

Beschreibung

Revierwasserlaufanstalt Freiberg je systém zásobování vodou, který se rozrůstal v průběhu několika staletí. Tvoří jej široce rozvětvená síť Röschen (vodotečných štol) a umělých příkopů, o celkové délce zhruba 70 kilometrů a spojují mezi sebou deset rybníků. Systémy byly budovány od 16. století mezi Freibergem a Neuwermsdorfem poblíž českých hranic. V provozu jsou dodnes. Systém má svůj původ v těžbě stříbra ve Freibergu. V roce 1168 bylo v oblasti Freibergu objeveno stříbro. Okamžitě se začala tato zpráva šířit a do Krušných hor, které byly do té doby téměř neobydlené, přivedla mnoho horníků. Stříbrná ruda, která se nejprve nalézala těsně pod povrchem mohla
být zpočátku získávána bez velkého technického úsilí. Od 15. století však museli horníci kopat stále hlouběji, aby našli nerostné zdroje. Při tom narazili na spodní vodu. Jámy byly z počátku odvodňovány tzv. Wasserknechty, což byly havíři jejichž činnost spočívala ve vynášení spodní vody pomoci věder. Později k těmto účelům sloužily pumpy poháněné vodou.

zum Seitenanfang