Hauptinhalt

Protyka šulskeho lěta 2024/2025

/

Protyka šulskeho lěta 2024/2025

Protyka šulskeho lěta 2024/2025
Herausgeber
Landesamt für Schule und Bildung
Artikeldetails
Ausgabe: 1. Auflage
Redaktionsschluss: 14.04.2024
Seitenanzahl: 1 Seiten
Publikationsart: Poster/Plakat
Format: A1
Sprache: sorbisch
Preis
0,00 €

Beschreibung

Protyko šulskeho lěta 2024 / 2025 budźe po wšěm zdaću kónc meje 2024 skazajomny.

Protyka šulskeho lěta steji wam wot julija k dispoziciji. W protyce su terminy aka-demijow Krajneho zarjada za šulu a kubłanje, šulske prózdniny, swjate dny, kaž tež spočatki pruwowanjow wšelakich šulskich družinow zapisane. Kalender skići tohorunja městno za in-diwidualne zapiski.

Wobrazy su wudźěłki Europskeho wubědźowanja.

zum Seitenanfang